Underhåll, support och utveckling

Date: February 22, 2019
  • Tölve har som målsättning och ska sträva efter att Tjänsten är tillgänglig 24/7/365.
  • Tölve kommer fortlöpande underhålla, uppdatera och uppgradera den för Tjänsten underliggande programvaran i den utsträckning som Tölve bedömer erforderligt utifrån drift- och IT-säkerhetsaspekter. Tölveskasträva efter att meddela Kunden i förväg om planerade driftstopp och att genomföra arbetet på ett sätt som medför så liten olägenhet som möjligt för Kunden (t.ex. genom val av tidpunkt).
  • Tölve tillhandahåller support till Kundens användare med den tillgänglighet som Tölve vid var tid erbjuder sina kunder. Supporten kan ta emot felanmälan av Tjänsten samt svara på användarfrågor av enklare beskaffenhet. Åtgärder utöver detta ingår inte och tillhandahålls endast efter särskild överenskommelse därom mellan Kunden och Tölve.
  • Tölve har även rätt men inte skyldighet att utveckla och ändra Tjänsten. Resultatet av sådant utvecklingsarbete görs tillgängligt för alla kunder samtidigt. Om utveckling eller ändring av Tjänsten (även om det är osannolikt) skulle medföra en väsentlig försämring för Kunden har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
  • De aktiviteter som beskrivs i denna punkt 5 ingår i avgiften för Tjänsten.

Recent Posts

Archives

Categories