Tölves huvudsakliga skyldigheter

Date: February 22, 2019
  • Tölve ska göra Tjänsten tillgänglig för Kunden från och med det Startdatum som anges i Abonnemangsavtalet. Om inte annat särskilt överenskommits ska Tölve anses ha gjort Tjänsten tillgängligefter att ha tillhandahållit Kunden inloggningsuppgifter för Tjänsten tillsammans med eventuell dokumentation. Tjänsten tillhandahålls enligt den abonnemangsplan som Kunden enligt Abonnemangsavtalet valt att teckna. Vad som ingår i respektive abonnemangsplan framgår på Webbsidan.
  • Om Kunden har valt till denna tjänst kommer Tölve i anslutning till Avtalat Startdatum att arrangera en kortare utbildning i hur Tjänsten används (”Onboarding”).
  • Efter att Kunden har importerat efterfrågad CRM-data till Tjänsten kommer Tölve genomföra en analys av datan för att sedan presentera en lista med för Kunden skräddarsydda sälj-leads (”Leads”).Kundens tillhandahållande av efterfrågad CRM-data är en förutsättning för att Tjänsten ska kunna tillhandahållas på avsett vis.

Recent Posts

Archives

Categories