Tillämplig lag och tvister

Date: February 22, 2019
  • Detta Avtal ska vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk lag med undantag för internationella privaträttsliga regler. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol där Tölve har sitt säte.

Recent Posts

Archives

Categories