Testabonnemang

Date: February 22, 2019

Om Kunden använder Tjänsten med ett gratis testabonnemanghar Tölve inga skyldigheter gentemot Kunden utöver vad som anges i denna punkt4. Testabonnemanget innebär att Tjänsten är tillgänglig under så lång tid som Tölve vid var tid avgör. Tölve avgör vilka funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för Kunder med testabonnemang och förbehåller sig rätten att när som helst avsluta det. Tölve har inte något ansvar för eventuell skada som Kund med testabonnemang drabbas av. Tölve kommer att behålla Kundens Data för en begränsad tid efter att testabonnemanget har avslutats så att Kunden har möjlighet att utan avbrott fortsätta använda Tjänsten genom att teckna ett Abonnemangsavtal. I övrigt ska följande bestämmelser i dessa allmänna villkor tillämpas: punkt 3, 7.1, 8, 11.1, 12, 13, 14, 15.2-15.5 och 16.

Recent Posts

Archives

Categories