Meddelanden

Date: February 22, 2019
  • Uppsägning eller andra meddelanden som kan påverka avtalets giltighet ska ske genom bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till den andra partens kontaktperson.
  • Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
    • om avlämnat med bud: vid avlämnandet;
    • om avsänt med rekommenderat brev: två (2) dagar efter avlämnandet för postbefordran;
    • om avsänt som elektroniskt meddelande: vid mottagandet, d.v.s. då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.

Recent Posts

Archives

Categories